Részvénykönyv-vezetés

ÖSSZEFOGLALÓ A RÉSZVÉNY AZONOSÍTÓ ADATAIRÓL, RÉSZVÉNYKÖNYV VEZETŐJÉRŐL

A WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. (székhelye: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.; cégjegyzékszáma: 01-10-041375) alaptőkéje 17.693.734 db, azaz tizenhétmillió-hatszázkilencvenháromezer-hétszázharmincnégy darab egyenként 0,35 EUR, azaz harmincöt euró cent névértékű, névre szóló, a részvényeseket egyenlő jogokkal felruházó dematerializált „A” sorozatú törzsrészvényből áll. A részvények ISIN azonosítója: HU0000120720.  

A részvénykönyv vezetését a KELER Központi Értéktár Zrt. (a továbbiakban KELER) végzi.  

KELER Központi Értéktár Zrt.
Székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
Levelezési cím: 1426 Budapest, Pf. 57.
Tel.: +36 1 483 6100 Fax: +36 1 342 3539
email: keler@keler.hu
honlap: www.keler.hu

RÉSZVÉNYKÖNYV-VEZETÉSI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Nyitva tartás: hétfő - péntek: 9.00 – 15.00 óráig
Tel: +36 1 483 6251
Tel: +36 1 483 6289   

A részvénykönyvet a KELER havi rendszerességgel a Társaság és a KELER között részvénykönyvvezetés tekintetében létrejött és a Társaság által nyilvánossá tett megállapodásban foglaltak szerint aktualizálja. A fentiek értelmében kizárólag az azonos időpontra vonatkozó tulajdonosi bejelentések vethetőek össze egymással, így amennyiben valamely értékpapír-számlavezetőtől a jogszabályban meghatározottak szerint (egyedi) bejegyzési kérelem érkezik (nem tulajdonosi megfeleltetés keretében), úgy a bejelentés időpontjára vonatkozóan az arra az időpontra be nem azonosított részvények tulajdonosaira vonatkozóan nem vonható le következtetés.  

KELER a részvénykönyvet számítógépes nyilvántartással vezeti. A nyilvántartott adatok a következők:

  • a részvény ISIN azonosítója, sorozata, névértéke, fajtája és osztálya;
  • a részvénytulajdonosok, illetve részvényesi meghatalmazottak neve (cége) és lakcíme (székhelye), részvényeinek darabszáma, tulajdoni részesedésének mértéke;
  • közös tulajdonban levő részvények esetén a közös képviselő neve (cége), lakcíme (székhelye) a közös tulajdonban álló részvények darabszáma, tulajdoni részesedésének mértéke, tulajdoni hányada.

A részvénykönyvbe bárki betekinthet. A betekintés lehetőségét a KELER mint a részvénykönyv vezetésével megbízott személy a székhelyén munkaidőben (munkanapokon 9-15 óra között) folyamatosan köteles biztosítani. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv reá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot 5 napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

Mivel a Társaság egyedüli részvényese a Wáberer Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (1211 Budapest, Szállító u. 4; Cg.01-10-046203.), a Társaságban történő 10%-ot elérő vagy azt meghaladó részesedésszerzésnek minősülő részvényszerzés a Magyar Nemzeti Bank előzetes jóváhagyásához kötött. Ezen előírás a dematerializált okirat mintán is szerepel. E szabály alkalmazandó azon további általános rendelkezéseken felül, amelyeket a Tpt. előír a tőzsdén jegyzett társaságokban történő részesedésszerzésre vonatkozóan.

Oldalunk a zavartalan működés érdekében sütiket (cookie) használ. Amennyiben bővebben szeretne erről olvasni kattintson a következő linkre: További információ Rendben