Anti-korrupciós irányelvek

1. Hatálya
Az anti-korrupciós irányelvek hatálya a Waberer’s International Nyrt., illetve a vele egy konszolidációs körbe tartozó vállalkozásokra (a továbbiakban: Waberer’s csoport) kiterjed, valamint üzleti partnereinktől is elvárjuk a tisztességes üzleti magatartás szabályainak betartását, a korrupció elkerülését.

2. Célkitűzés
A Waberer’s csoport tagvállalatai egyértelműen és kifejezetten kijelentik, hogy valamennyi alkalmazottjuknak, partnerüknek, illetve alvállalkozójuknak tilos bármely olyan, a legszélesebb körben vett magatartást tanúsítaniuk vagy mulasztást elkövetniük, amely korrupcióhoz, illetve harmadik személy befolyásolásához vezethet, illetve ezen cselekményeket megvalósítja vagy azok megvalósulásához hozzájárul. A tagvállalatok továbbá kijelentik, hogy működésüket – a lehetőségekhez mérten – úgy szervezik meg, hogy az megfeleljen más, a működésük által bármilyen formában érintett állam korrupció elleni előírásainak (pl. US Foreign Corrupt Practises Act – FCPA -, UK Bribery Act 2010).

3. Mi a korrupció?
A korrupció olyan törvénybe vagy közerkölcsbe ütköző cselekedet, amely során valaki pénzért vagy más juttatásért, jövőbeni egyéni vagy üzleti előnyért jogosulatlan előnyhöz juttat másokat. A korrupció továbbá eltereli az erőforrásokat a rendeltetésszerű használattól és torzítja a versenyt. A korrupció különösen az üzleti és állami szféra találkozási pontján veszélyes. A Waberer’s csoport elkötelezett a korrupció- és megvesztegetés-mentes üzleti tevékenység mellett, illetve elítéli a korrupció bármilyen formáját függetlenül attól, hogy az közvetve vagy közvetlenül kapcsolatba hozható-e a cégcsoport vagy üzleti partnerei tevékenységével.

4. Partnerekkel való üzleti kapcsolat
A Waberer’s csoport mint nemzetközi nagyvállalat olyan országokban is tevékenykedik, amelyekben erősen felmerül a korrupció kockázata. A csoport hosszú távon fenntartható gazdasági sikereinek alapfeltétele ezért az átláthatóság, a bizalom és a jó hírnév, melyet csak tisztességre épülő üzleti magatartással érhetünk el. Ezt üzleti partnereink megválasztása során is szem előtt kell tartanunk. Minden partnerünk magára nézve kötelezőnek ismeri el a Waberer’s csoport honlapján (www.waberers.com) az Ügyfeleinknek / Rólunk menüpont alatt a Fenntartható fejlődés szekcióban elérhető Etikai Kódex rendelkezéseit.

5. Kormányzati szervekkel való kapcsolat
A Waberer’s csoport pályázatok, állami tenderek, megbízások és támogatások révén időnként kapcsolatba kerülhet állami szervekkel. A kormányzati tisztségviselők döntéseinek befolyásolása, vagy bármely olyan cselekedet, ami a befolyásolás látszatát keltheti, szigorúan tilos. Tilos továbbá bármely kifizetés vagy nagyértékű ajándék elfogadása vagy adása, mely a helyi önkormányzat döntéseit, pl. engedélyek kiadását befolyásolhatja.

6. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása
A pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló vezérigazgatói utasítás alapján a társaság valamennyi alkalmazottja, partnere és alvállalkozója kifejezett hozzájárulását fejezi ki a pénzmosás-, és terrorizmus finanszírozásához kapcsolható bűncselekmények megvalósítása elleni fellépéshez.

7. Cégjegyzés és utalványozás
A korrupció-ellenes intézkedések közé tartozik a cégcsoport Alapszabályában rögzített „four-eyes principle”, vagyis a társaság cégjegyzésére csak és kizárólag két igazgatósági, egy igazgatósági és egy cégjegyzésre jogosult társasági alkalmazott, vagy az igazgatóság által felhatalmazott két társasági alkalmazott együttesen jogosult. Ezen felül a Társaság külön utasítással rendelkezik a szerződéskötések és a beszerzések tekintetében, amelyek többlépcsős véleményezési és bírálati rendszert építenek be a szerződéskötési folyamatokba és olyan minimum garanciákat tartalmaznak, amely alkalmas a kockázatos ügyletek kiszűrésére. Továbbá, a cégcsoport utalványozási jog gyakorlásának szabályzata biztosítja, hogy kifizetéseink kizárólag egy tartalmi jóváhagyó és egy utalványozó együttes engedélyezése után történnek.

8. Üzleti ajándék
Az üzleti ajándék elfogadásáról a csoport összeférhetetlenségi szabályzata, valamint beszerzési szabályzata rendelkezik. Ennek megfelelően a cégcsoport munkavállalói nem fogadhatnak el a cégcsoport beszállítóitól, üzleti partnereitől semmiféle ajándékot, szolgáltatást vagy meghívást, melynek piaci értéke meghaladja a 100 eurót. Kisértékű ajándékok alkalomszerű elfogadása viszont megengedett. Az üzleti ajándék soha nem adható vagy fogadható el készpénz, vagy azzal ekvivalens ajándékkártya formájában. 

9. Korrupció-gyanús esetek jelentése
A Waberer’s csoport munkavállalói a felmerülő etikai, illetve anti-korrupciós eseteket az adott tagvállalat HR vezetőjéhez vagy belső ellenőrzési vezetőjéhez intézett – akár anonim – megkeresés útján jelenthetik. A korrupció-gyanús esetek jelentése bizalmasan kerül kezelésre, biztosítva, hogy a visszaélést bejelentőt – függetlenül attól, hogy jelentése később megalapozottságot nyert vagy sem – nem fenyegetheti a megtorlás semmilyen formája.